Kooperativ
asajohansson_012-2023
 • Föräldrartjänst 4 gånger/år
 • Fixardag vår och höst, obligatorisk närvaro
 • Delta i storstäd sommar och jul
 • Vara med i styrelsen i minst 2 år

Att vara en del föräldrarkooperativet innebär:

Vad innebär det att vara en del av ett

Föräldrakooperativ?

Av att vara en del av ett kooperativ ger en unik insikt och möjlighet att påverka sina barns utveckling och välmående under förskoleåren. Kooperativet drivs som en ekonomisk förening med eget arbetsgivaransvar och styrelsen är föreningens verkställande organ.


Vårt kooperativ bygger på att våra medlemmar äger och är delaktiga i verksamheten. Detta genom att ingå i vår styrelse, vara delaktiga i städning, matlagning samt deltar på våra gemensamma fixardagar.


Av att vara en del av ett kooperativ ger en unik insikt och möjlighet att påverka ditt barns utveckling och välmående under förskoleåren.

asajohansson_010-2023

Varför välja

Föräldrarkooperativet
Sjöstjärnan?

Vår underbara trädgård inbjuder till lek, fantasi och utmaningar. Här finns allt från pulkabacke och cykelbana till lekstuga, rutschkana och gungor. Här finns även stora gräsytor för bollspel och fria lekar. Inomhus finns ljusa, hemtrevliga rum med utrymmen för lek och skapande.


Våra lokaler finns i Göteborgs skärgård, på Öckerö och har promenadavstånd till spännande områden såsom Saltarsviken, hembygdsgården, biblioteket och fina naturområden. 

 • Ekologisk lagad mat av egen kock
 • Utflykter med lådcykel
 • Fruktträdgård med växthus
 • Barngrupp med få barn
 • Mulleverksamhet
 • Bad varje vecka på Hedens by
 • Syskon har förtur att gå tillsammans
 • Barngrupp 1-6 år