Verksamheten

Sjöstjärnan är ett kooperativ där vi vet att gemenskapen mellan barnen, föräldrarna och personalen är nyckeln till en trivsam och utvecklande miljö för våra barn.

Vi har idag en barngrupp bestående av 19 barn i åldrarna 1-6 år.

En viktig del i vår verksamhet är miljömedvetenhet där vi är Grön Flagg certifierade genom vårt arbete med återvinning och kretslopp m.m.

När det gäller värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer använder vi Lpfö 98/10 som styrdokument.

 

I vår verksamhet jobbar vi mycket med gymnastik, musik, dans och drama samt skapande i en stor variation av bild och form.

 

Vi bedriver även Mulleverksamhet för våra 6-åringar och varje vecka åker en pedagog med två barn till till Hedens By och badar.