Kooperativ

Vårt kooperativ bygger på att våra medlemmar äger och är delaktiga i verksamheten. Detta genom att ingå i vår styrelse, vara delaktiga i städning, matlagning samt deltar på våra gemensamma fixardagar.

 

Kooperativet drivs som en ekonomisk förening med eget arbetsgivaransvar och styrelsen är föreningens verkställande organ.

 

Av vara en del av ett kooperativ ger en unik insikt och möjlighet att påverka sina barns utveckling och välmående under förskoleåren.

 

Som en av våra föräldrar säger:

 

"Det kostar lite tid men ger massor tillbaka"